משדר בחירות 2020

משדר בחירות 2020

ערוץ 11
כאן חדשות – צפייה ישירה
כתבות כאן – לאתר
סקר – סקר קודם

ערוץ 12
 חדשות 12 – צפייה ישירה
כתבות מאקו  – לאתר
  N12 בחירות 
סקר – סקר מנדטים
פרופסור מינה צמח

ערוץ 13
 חדשות 13 – צפייה ישירה
כתבות  – לאתר
סקר – סקר קודם
פרופסור קמיל פוקס

ערוץ 20
 חדשות 20 – צפייה ישירה
כתבות  – לאתר
סקר – סקר קודם